Existential Corona

Oaxaca, Mexico

 

photo by Derek White