Con Textual Texture

Oaxaca, Mexico

 

photo by Derek White